Testimonial Elnathan Prinsen - psychiater

Elnathan Prinsen is psychiater. Hij ziet hoeveel er te winnen valt als je psychiatrische ziektes vroeg opspoort. Samen met zorgprofessionals, scholen en werkgevers kunnen we zorgen dat ziektes goed behandeld worden, mensen hun school afmaken en kunnen komen tot betaald werk. Dan kunnen we voorkomen dat mensen de rest van hun leven psychiatrisch patiënt blijven. Zo ziet hij de zorg van morgen.

Spreker: Elnathan Prinsen, psychiater

BEELDTEKST: Preventie werkt, juist in de psychiatrie.

ELNATHAN PRINSEN: Mentale gezondheid is een wezenlijk onderdeel van onze volksgezondheid. En psychische ziektes beginnen al op jonge leeftijd. Gemiddeld zelfs rond het 18de levensjaar.

Het vroeg opsporen van psychiatrische ziekte, dat is belangrijk omdat juist in die fase zoveel te winnen is. Als we daarin met zorgprofessionals samen met scholen, met werkgevers kunnen zorgen dat we ziektes goed behandelen, maar ook dat mensen hun school afmaken en kunnen komen tot betaald werk. Dan kunnen we voorkomen dat mensen de rest van hun leven psychiatrisch patiënt blijven.

Dat is natuurlijk heel belangrijk voor mensen met psychiatrische ziektes zelf. Maar ook voor de maatschappij als geheel is dat belangrijk. Omdat de kosten die de maatschappij moet maken door ziekte tot het 45ste levensjaar vooral bepaald worden door psychiatrische ziektes.

BEELDTEKST: Investeren in de preventie van psychiatrische problemen loont.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen