Format Farmacotherapeutisch dossier (voor (her)beoordeling in het kader van pakketbeheer specialistische geneesmiddelen)

Dit format is bedoeld voor de indiening van een farmacotherapeutisch dossier voor een (her)beoordeling van specialistische (wees)geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen waarvan de toepassing onderdeel is van een specialistische behandeling. Of dat het geval is kan o.a. blijken uit de bij de registratie vastgelegde productinformatie die aangeeft of de behandeling (en het voorschrijven) onder verantwoordelijkheid van een gespecialiseerd arts moet plaatsvinden.