Zorginstituut Magazine juni 2023

Het Zorginstituut Magazine is het gratis kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Zorginstituut en de zorg in Nederland. 

Zorginstituut Magazine 02 juni 2023 omslag

Passende zorg: bezuiniging of verrijking?

Inmiddels zien we een steeds bredere erkenning voor het belang van passende zorg. Maar waar staat het Zorginstituut nu? Met passend pakketbeheer richten we ons op het toegankelijk maken van passende zorg. We kijken niet alleen naar de effectiviteit van zorg, maar ook voor wie de zorg passend is en hoe deze is georganiseerd. Op die manier stellen we het pakket van passende zorg samen. Meer hierover leest u in deze editie van het magazine. Verder leest u: ons advies over de multitraumanorm spoedzorg, 10 vragen aan fysiotherapeut en bestuursvoorzitter Edwin van der Meer en de stelling van arts palliatieve geneeskunde Manon Boddaert.

In dit nummer

...en nog veel meer

Abonneren

Zorginstituut Magazine thuis of op het werk ontvangen? Vraag een gratis abonnement aan.