Passende zorg-dialoog slaat brug tussen formele en informele zorg - Artikel Zorginstituut Magazine juni 2023

De beweging naar passende zorg vereist aanpassingen in de organisatie en het aanbod van zorg. Een van die veranderingen is het versterken van de samen­werking  tussen formele en informele zorgnetwerken. Het Zorginstituut organiseerde samen met Nederland Zorgt voor Elkaar een dialoog tussen deze 2, nu nog vaak gescheiden, zorgwerelden. De ontmoeting werd bijgewoond door koningin Máxima.

Koningin Máxima op werkbezoek bij de Passende zorg-dialoog over formele en informele zorg, vergezeld door speciaal gezant passende zorg Jan Kremer (l) en Jan Smelik (r), coördinator Nederland Zorgt voor Elkaar en oprichter Coöperatie Austerlitz Zorgt.