Advies Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

In opdracht van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland een advies opgesteld over vaccinatiezorg voor medische risicogroepen in de Zorgverzekeringswet. Diverse medische risicogroepen, zoals patiënten met een verminderde afweer, ontvangen niet altijd de vaccinaties die voor hen noodzakelijk zijn. Of zij krijgen deze vaccinaties niet vergoed. In dit rapport geeft het Zorginstituut advies over verbetering van vaccinatiezorg voor medische risicogroepen die onder het basispakket valt. Meer regie en duidelijkheid in verantwoordelijkheden moeten leiden tot een structurele verbetering van deze vaccinatiezorg. Wat uiteindelijk gezondheidswinst betekent voor medische risicogroepen.

Vaccinaties in de basisverzekering

Om medische risicogroepen betere tegen infectieziekten te beschermen, worden verschillende vaccins vergoed uit de basisverzekering. Maar de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen is versnipperd en niet efficiënt geregeld. In de praktijk blijkt dat patiënten en hun behandelaren niet altijd weten dat ze bepaalde vaccinaties via de basisverzekering kunnen krijgen. Voor behandelaren is het niet altijd duidelijk waarvoor en wanneer hun patiënt is ingeënt, omdat een nauwkeurig overzicht hiervan vaak ontbreekt. En een groot deel van de patiënten die wel worden ingeënt ontvangt geen vergoeding uit de basisverzekering.

Regie en verantwoordelijkheid

Om de vaccinatiezorg structureel te verbeteren moeten er op landelijk niveau afspraken over regie en verantwoordelijkheid worden gemaakt met de betrokken partijen. Zorgverleners weten vaak niet wie voor vaccinatiezorg verantwoordelijk is en verwijzen naar elkaar. Zo krijgt de patiënt vaak niet de vaccinatiezorg die nodig is. Ook bestaan er regionale verschillen in de uitvoering. In sommige regio’s is de medisch specialist als eerste verantwoordelijk. In andere regio’s kan dat de GGD of huisarts zijn. Dit schept onduidelijkheid voor patiënten en behandelaren, en maakt dat niet alle patiënten in gelijke mate toegang hebben tot de vaccinatiezorg.