ACP-advies over venetoclax (Venclyxto®)

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over venetoclax (Venclyxto®), in combinatie met rituximab, voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie hebben gehad.

De commissie heeft in haar vergadering van 5 april 2019 gesproken over de vraag of het ‘sluisgeneesmiddel’ venetoclax bij hierboven genoemde indicatie opgenomen dient te worden in de basisverzekering. Tijdens de vergadering is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken door partijen.

De commissie adviseert prijsonderhandeling en indien mogelijk een herziening van de prijsafspraak over ibrutinib (Imbruvica®). Daarnaast benadrukt zij het belang van dataverzameling om gepast gebruik in de praktijk te monitoren.

De Raad van Bestuur zal dit ACP-advies meenemen in zijn advies aan de minister voor Medische Zorg.

Adviescommissie Pakket

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de gehele bevolking.