Verslag Adviescommissie Pakket (ACP) 19 augustus 2022

Het verslag van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van 19 augustus 2022 is in de vergadering van 9 december 2022 besproken en vastgesteld.