Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015-2019

Zorginstituut Nederland brengt elk jaar een 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw' uit. Hierin rapporteren wij over de ontwikkeling van zorglasten en gerelateerde indicatoren in de Zorgverzekeringswet (Zvw) over een reeks achterliggende jaren. Op basis van deze meerjarencijfers kunnen beleidsmakers trends beter duiden en gewenste ontwikkelingen sturen.

Uitdagingen van het zorgstelsel proactief aanpakken

Het Zorginstituut ontvangt en analyseert alle declaratiedata voor verzekerde zorg van zorgverzekeraars. Het rapport 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015-2019' bevat detailinformatie en trend- en meerjarenanalyses over de kosten van zorg behorend tot het verzekerde pakket tussen 2015 en 2019. Uniek aan dit rapport is dat de cijfers tot op het laagste niveau over de tijd vergelijkbaar zijn, omdat deze gecorrigeerd zijn voor verschuivingen van specifieke zorgkosten door bijvoorbeeld beleidswijzigingen. Dit is informatie die de overheid en partijen in de zorg beter in staat stelt om de huidige en toekomstige uitdagingen van het zorgstelsel proactief aan te pakken.

Zorgcijfersdatabank

Actuele en betrouwbare zorgcijfers (en meer) vermelden wij ook op de Zorgcijfersdatabank. Deze website is in 2020 volledig vernieuwd, zodat iedere zorgprofessional of geïnteresseerde burger op een overzichtelijke en eenvoudige manier de Nederlandse zorgkosten kan raadplegen.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen. Keuzes zijn noodzakelijk om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kwalitatief goede en actuele cijfers over de zorgkosten zijn hierbij onmisbaar.