Aanleverkalender en productkalender Wlz

Wlz-uitvoerders leveren in de kwartaalstaten en jaarstaten gegevens aan over de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per Wlz-uitvoerder/zorgkantoor het beheerskostenbudget Wlz vast te stellen.

Aanleverkalender

Overzicht van aan te leveren kwartaal- en jaarstaten Wlz
Datum Te leveren kwartaal- of jaarstaat
11-02-2021 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2020 (Wlz-regio)
12-05-2021 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2021 (Wlz-regio)
12-08-2021 Kwartaalstaat 2e kwartaal 2021 (Wlz-regio)
12-08-2021 Aantal Wlz-verzekerden per 01-07-2021
12-11-2021 Kwartaalstaat 3e kwartaal 2021 (Wlz-regio)
14-02-2022 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2021 (Wlz-regio)

Productkalender

Overzicht van Wlz-producten
Datum Product
31-01-2021 Afroming wettelijke reserve Wlz 2019
01-03-2021 Voorlopige vaststelling beheerskosten Wlz 2021 beheerskosten zorgkantoren 
01-03-2021

Voorlopige vaststelling beheerskosten Wlz 2021 beheerskosten Wlz-uitvoerders  

01-03-2021 Voorlopige vaststelling beheerskosten Wlz 2021 beheerskosten SVB
01-04-2021 Definitieve vaststelling zorgkosten Wlz 2019 Wlz-uitvoerders
01-05-2021 Nadere vaststelling beheerskosten Wlz 2020 beheerskosten zorgkantoren   
01-05-2021 Nadere vaststelling beheerskosten Wlz 2020 beheerskosten Wlz-uitvoerders
01-05-2021 Nadere vaststelling beheerskosten Wlz 2020 beheerskosten SVB
01-07-2021

Definitieve vaststelling beheerskosten Wlz 2018 Wlz-uitvoerders

01-07-2021 Definitieve vaststelling beheerskosten Wlz 2018 zorgkantoren
01-11-2021 Monitor Wlz 2020
01-12-2021 Afroming wettelijke reserve Wlz 2020