Eten en drinken

Het verstrekken van eten en drinken hoort bij verblijf. Het is ook onderdeel van het volledig pakket thuis (vpt). Het modulair pakket thuis (mpt) en het persoonsgebonden budget (pgb) zijn exclusief eten en drinken. Alleen wanneer sprake is van maaltijden tijdens dagbesteding geldt dat de maaltijd onderdeel uitmaakt van dagbesteding.

Wat betekent 'verstrekken van eten en drinken'?

Het gaat om het beschikbaar stellen en organiseren van al het gebruikelijke eten en drinken. Naast de 3 maaltijden omvat het ook voldoende drinken, tussendoortjes, fruit, koffie, thee en dergelijke. Het eten en drinken moet voldoen aan de basale kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum.

Uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 volgt dat cliëntenraden instemmingsrecht hebben op (het algemene beleid ter zake van) voedingsaangelegenheden.

Voldoende en gezonde voeding en drinken is ook een onderwerp waar tijdens de zorgplanbespreking in ieder geval aandacht aan wordt besteed.

Medisch noodzakelijk dieet

Een medisch noodzakelijk dieet, bijvoorbeeld zoutarm of glutenvrij, en medisch noodzakelijke voedingssupplementen, zoals een voedingsverdikkingsmiddel, zijn onderdeel van de voeding.

Een verzekerde heeft bij bepaalde aandoeningen dieetpreparaten of dieetvoeding nodig. Voorgeschreven dieetpreparaten en dieetvoeding zijn alleen een Wlz-aanspraak bij behandeling door of namens de verblijfsinstelling. Kijk voor meer informatie op de pagina Verblijf en behandeling.

Als er geen sprake is van verblijf met behandeling, zoals bij een vpt of verblijf zonder behandeling, is de verzekerde voor dieetpreparaten en dieetvoeding aangewezen op de farmaceutische zorg van de Zvw. Kijk voor meer informatie op de pagina Dieetpreparaten.

Zelfstandigheid

Van verzekerden mag worden verwacht dat zij doen wat ze zelf kunnen. Verzekerden die daartoe in staat zijn, kunnen worden betrokken bij bijvoorbeeld boodschappen doen en de (brood)maaltijd verzorgen. De instelling biedt voor de boodschappen voldoende vergoeding. Omdat zorg met verblijf zogenoemde zorg in natura is mag de verzekerde ook kiezen voor door de instelling verstrekte (brood)maaltijden.