Dieetpreparaten (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat dieetpreparaten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Of een verzekerde recht heeft op vergoeding van een dieetpreparaat hangt af van zijn individuele situatie.

Wat zijn dieetpreparaten?

Dieetpreparaten zijn voedingsmiddelen met een andere samenstelling en in een andere vorm dan normale voeding. Dieetpreparaten zijn speciaal bewerkte of samengestelde producten voor bijzondere voeding. Het gaat hierbij om polymere, oligomere, monomere en modulaire voedingsmiddelen, zoals sondevoeding of drinkvoeding.
Let op, sommige mensen maken gebruik van dieetproducten of dieetvoeding. Een dieetproduct heeft ook een andere samenstelling dan normale voeding. Bijvoorbeeld zoutarme (natriumbeperkte) kaas en glutenvrij brood. Dieetproducten zijn echter lang niet altijd dieetpreparaten. Wanneer het geen dieetpreparaat is  wordt het niet vergoed.

Wanneer kan een dieetpreparaat vergoed worden?

De zorgverzekeraar vergoedt een dieetpreparaat alleen als een verzekerde niet uitkomt met aangepaste normale voeding of bijzondere dieetvoeding die te koop is in de winkel. De (huis)arts moet hebben vastgesteld dat de verzekerde een dieetpreparaat nodig heeft én 1 van de volgende situaties moet gelden:

  • De verzekerde heeft een stofwisselingsstoornis.
  • De verzekerde heeft een voedselallergie.
  • De verzekerde heeft een resorptiestoornis.
  • De verzekerde heeft een, via een gevalideerd screeningsinstrument, vastgesteld ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop.
  • De verzekerde is op een dieetpreparaat aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

Deze voorwaarden staan in onderdeel 1 van bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Als blijkt dat de verzekerde een dieetpreparaat nodig heeft, dan schrijft de (huis)arts of diëtist een recept of een machtiging voor dit preparaat. Dit recept of de machtiging kan de verzekerde inleveren bij de apotheek of leverancier waar hij de dieetpreparaten bestelt.

Mag een verzekerde zelf kiezen waar hij zijn dieetpreparaten bestelt?

Soms mag een verzekerde zelf kiezen waar hij de dieetpreparaten bestelt. Soms bepaalt de zorgverzekeraar bij welke leverancier de verzekerde de preparaten moet bestellen. Dit hangt af van de soort zorgverzekering. Meer informatie over de soorten zorgverzekering is te vinden op de pagina 'Zvw-algemeen: Hoe werkt de zorgverzekeringswet?'.

Eigen risico

Voor dieetpreparaten geldt het eigen risico. Meer informatie staat op de pagina 'Eigen risico'.

Wlz-zorg en dieetpreparaten

Dieetpreparaten zijn onderdeel van farmaceutische zorg. Als een verzekerde Wlz-zorg thuis krijgt, dan kunnen dieetpreparaten voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen op grond van de Zvw. Alleen als een verzekerde in een Wlz-instelling woont en van dezelfde instelling behandeling krijgt, dan worden dieetpreparaten betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk voor meer informatie op de pagina 'Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling (Wlz)'.

Regelgeving

De aanspraak op dieetpreparaten staat beschreven in: