Geneeskundige zorg die een medisch specialist (zoals een kaakchirurg, internist of cardioloog) verleent behoort tot het basispakket. Dat geldt ook voor de behandeling en het verblijf in het ziekenhuis. De vergoeding geldt echter niet voor alle behandelingen en vormen van plastische chirurgie. Afhankelijk van de soort zorgpolis kan een verzekerde zijn eigen medisch specialist kiezen. Voor de kosten van medisch-specialistische zorg geldt een verplicht eigen risico.