Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed (Zvw)

Verzekerden die afhankelijk zijn van verzorging en/of verpleging op bed thuis, kunnen in aanmerking komen voor hulpmiddelen. Het kan dan gaan om een aangepast bed, hulpmiddelen tegen doorliggen (anti-decubitus) en dekenbogen.

Aangepast bed voor verzorging en/of verpleging op bed

In het algemeen kan een verzekerde alleen in aanmerking komen voor een aangepast bed (bed in speciale uitvoering) en een daarvoor bestemd matras, als verzorging en/of verpleging op bed nodig is.

Het gaat om hulp bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (volledige ADL-zorg) op bed. Of om een combinatie van gedeeltelijke ADL-zorg op bed en verpleegkundige of verzorgende handelingen op bed op meerdere momenten van de dag. ADL-zorg is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden, uitkleden en wassen. Verpleegkundige handelingen zijn bijvoorbeeld wondverzorging en katheteriseren. Bij verzorgende handelingen kan het gaan om hulp bij het gebruik van onder andere incontinentiemateriaal. Op de pagina 'Wijkverpleging' staat beschreven om welke zorg het gaat.

Bijkomende hulpmiddelen bij verzorging en/of verpleging op bed

Bijkomende hulpmiddelen die nodig zijn bij de verzorging en/of verpleging van een verzekerde op bed vanuit de basisverzekering, kunnen zijn:

  • anti-decubitusbedden, anti-decubitusmatrassen en anti-decubitusovertrekken ter behandeling en voorkomen (preventie) van doorliggen (decubitus);
  • dekenbogen, bedhekken, rugsteunen en bedtafels;
  • bedgalgen en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen;
  • glijlakens en rollakens;
  • bedverkorters, bedverlengers en bedverhogers;
  • po’s (ondersteken);
  • bedbeschermende onderleggers, als het verlies van bloed en wondvocht (exsudaat) zoveel hygiënische problemen oplevert dat het gebruik van bedbeschermende onderleggers nodig is;
  • infuusstandaarden.

Hulpmiddelen voor de zelfredzaamheid

Als geen sprake is van verzorging en/of verpleging op bed, kan een verzekerde alleen in aanmerking komen voor de bovengenoemde hulpmiddelen als deze noodzakelijk zijn voor het behoud van de zelfredzaamheid van de verzekerde.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed staat beschreven in: