Hemodialyse thuis (Zvw)

Verzekerden die thuis hemodialyse uitvoeren hebben aanspraak op vergoeding van bepaalde kosten. Een deel van de vergoeding valt onder medisch-specialistische zorg en een deel onder hulpmiddelenzorg.

Medisch-specialistische zorg

De apparatuur die nodig is voor hemodialyse in de thuissituatie valt niet onder de hulpmiddelenzorg, maar onder de 'medisch-specialistische zorg'. Dit betekent dat het ziekenhuis of het dialysecentrum de apparatuur ter beschikking stelt.
Onder de medisch-specialistische zorg vallen ook:

 • Het noodzakelijke toebehoren om het apparaat te laten functioneren;
 • De regelmatige controle en onderhoud (met inbegrip van de chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn voor de hemodialyse);
 • Het opleiden van degenen die de dialyse uitvoeren of daarbij behulpzaam zijn;
 • De ondersteuning en de begeleiding vanuit het dialysecentrum;
 • De noodzakelijke gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de hemodialyse, zoals:
  • een krukje,
  • een vloerbeschermer en
  • een weegschaal.

Hulpmiddelenzorg

Onder de aanspraak hulpmiddelenzorg vallen:

 • De vergoeding voor noodzakelijke woningaanpassingen;
 • De redelijk te achten kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen (water, elektriciteit, enzovoort).  

Als u op hemodialyse thuis bent aangewezen, wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Eigen risico

De medisch-specialistische zorg en de hulpmiddelen bij hemodialyse vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen bij hemodialyse staat beschreven in: