Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (Zvw)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI?

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding;
  • gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen). 
  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. 
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30 (ook met ‘normale’ buikomvang). Voor de laatste groep geldt dat deze mate van overgewicht over het algemeen als obesitas gekwalificeerd wordt.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma kan worden vergoed door de zorgverzekeraar als het is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM. Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden voor vergoeding. 

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde om regelmatig te bewegen. Daarvoor moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket van de zorgverzekering.

Kinderen met overgewicht of obesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas ziet er anders uit dan de zorg voor volwassenen. De zorg voor kinderen wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een diëtist. We noemen dat een ketenaanpak. Eén van die zorgverleners is het vaste aanspreekpunt. Die zorgverlener is de centrale zorgverlener.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Wlz-zorg en GLI

Als iemand Wlz-zorg krijgt dan kan zorg vanwege obesitas of overgewicht onderdeel zijn van Wlz-behandeling. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.