Programma Keer Diabetes2 Om

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het programma Keer Diabetes2 Om (KDO) van Voeding Leeft vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut concludeert dat KDO kan worden gezien als een gecombineerde leefstijlinterventie voor patiënten met diabetes type 2. KDO kan daarom onder voorwaarden worden vergoed.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Meer informatie over de GLI vindt u op de pagina ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (Zvw)’.

Wat is Keer Diabetes2 Om?

Keer Diabetes2 Om (KDO) is een leefstijlbehandeling die erop is gericht diabetes type 2 om te keren of te stabiliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren. KDO richt zich op de volgende onderdelen van de leefstijl:

  • voeding;
  • beweging;
  • ontspanning;
  • slaap;
  • afbouw van diabetesmedicatie.

Door kennisoverdracht en ondersteuning bij de gedragsverandering wordt een gezonde leefstijl aangeleerd. Qua voeding en eetgewoontes ligt de nadruk op het vermijden van voedingsmiddelen die een negatieve invloed hebben op de insulinegevoeligheid, zoals sterk bewerkte koolhydraten en suikers.

KDO kan zorgen voor betere bloedglucosewaarden en kan het voor patiënten mogelijk maken te minderen of stoppen met diabetesmedicatie.

Voor wie is het programma?

KDO kan in het algemeen aan patiënten met diabetes type 2 worden aangeboden in de vorm van een GLI. Voor KDO gelden dus dezelfde voorwaarden als voor de GLI. 

Daarnaast komt een beperkte groep patiënten met diabetes type 2 in aanmerking voor een uitgebreidere vorm van KDO, de KDO intensieve GLI. Hiervoor zijn aan het programma 2 componenten toegevoegd, namelijk een startbijeenkomst van 2 dagen, inclusief overnachting en medische begeleiding. En medische begeleiding gedurende het programma voor een veilige, verantwoorde en effectieve medicatie-afbouw. 

Het gaat om een groep patiënten met complexe problemen, zoals overgewicht, niet goed ingesteld zijn en bij wie behandeling niet aanslaat. De patiënten moeten gemotiveerd zijn om het KDO intensieve GLI-programma te volgen om hun leefstijl te veranderen.

De toegevoegde componenten aan KDO kunnen niet afzonderlijk gegeven worden. Het programma is een samenhangend geheel en moet ook zo worden aangeboden.

Wat heeft het Zorginstituut gedaan?

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het programma KDO vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij de beoordeling is eerst gekeken of het gaat om een geheel nieuw programma of dat het gaat om een zogenaamde technische variant van een programma wat al vergoed wordt uit het basispakket. 

Het Zorginstituut concludeert dat dat laatste het geval is. Beide programma’s richten zich op een gedragsverandering waarbij een gezonde leefstijl wordt aangeleerd en zoveel mogelijk behouden. KDO en de GLI richten zich op dezelfde onderdelen van leefstijl: voeding, beweging, stress en slaap. Beide programma’s willen uiteindelijk gezondheidswinst behalen. KDO kan dus worden gezien als een technische variant van de GLI, die al wordt vergoed uit het basispakket.

Meer informatie over KDO vindt u op de website van Voeding Leeft.