Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

In het rapport ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ beantwoordt het Zorginstituut vragen over de zorg, uit te voeren taken en bijbehorende competenties. De antwoorden helpen om te bepalen hoeveel van de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. De conclusie is dat bepaalde delen wel worden vergoed en andere delen (die tot het sociale domein behoren) niet.

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas ziet er anders uit dan de zorg voor volwassenen. De zorg voor kinderen wordt gegeven door meerdere zorgverleners, zoals de huisarts in samenwerking met bijvoorbeeld een diëtist. We noemen dat een ketenaanpak. Eén van die zorgverleners is het vaste aanspreekpunt. Die zorgverlener is de centrale zorgverlener.

Standpunt uit 2009

In het ‘Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht en obesitas’ uit 2009 concludeerde het Zorginstituut dat een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht en obesitas effectief is. Gecombineerde leefstijlinterventie betekent een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering. De GLI is gericht op het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl.

In 2018 gaf het Zorginstituut in een addendum meer duidelijkheid over de voorwaarden voor de inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies. De belangrijkste punten zijn samengevat in een factsheet dat te vinden is op de pagina ‘Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht en obesitas’. Het addendum uit 2018 gaat over de zorg voor volwassenen.

In het addendum op deze pagina, dat is gepubliceerd op 27 januari 2021, gaan we specifiek in op de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. In dit addendum maken we duidelijk of de taken van de centrale zorgverlener en onderdelen van het zorgaanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas verzekerde zorg zijn.

Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

In het ‘Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ staat beschreven hoe verschillende zorgprofessionals kunnen samenwerken in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. De ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas valt onder 2 domeinen: het sociaal domein en het domein van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De ketenaanpak is nog niet landelijk uitgerold. De invulling kan regionaal verschillen. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten samen optrekken om een sluitende aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas mogelijk te maken. Lees meer over deze aanpak op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NJC):

Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Conclusie

Het Zorginstituut concludeert dat bepaalde delen van de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas uit het basispakket vergoed kunnen worden en andere delen niet. De delen die níét worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering behoren tot het sociale domein (bijvoorbeeld de gemeente).

Zorg die wél uit het basispakket wordt vergoed is onder meer de anamnese die wordt afgenomen door een centrale zorgverlener. De coördinatie van de centrale zorgverlener wordt vergoed uit het basispakket vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) én als een GLI deel uitmaakt van het plan van aanpak.