Elastische kousen (Zvw)

Verzekerden kunnen in aanmerking komen voor therapeutische elastische kousen (TEK) vanuit het basispakket. Het gaat dan om kousen van drukklasse 2 of hoger.

Therapeutische elastische kousen

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor therapeutische elastische kousen en eventueel een aantrekhulp en uittrekhulp, als de aderen of lymfevaten het bloed of de lymfe niet meer goed kunnen transporteren. Dit heet ook wel functieverlies. De elastische kousen moeten het functieverlies langdurig compenseren.

Elastische kousen tijdens een behandeling

Als het gebruik van de elastische kousen tijdelijk is, als onderdeel van een behandeling, valt het hulpmiddel onder de geneeskundige zorg. Bijvoorbeeld bij nabehandeling van het verwijderen van spataderen. Deze zorg is onderdeel van de kosten van de zorg in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten dan rechtstreeks aan het ziekenhuis. Lees meer over geneeskundige zorg op de pagina 'Medisch specialistische zorg'.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Steunkousen

Steunkousen hebben geen therapeutische werking (drukklasse I) en komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering.

Regelgeving

De aanspraak op elastische kousen staat beschreven in: