Diëtetiek (Zvw)

Diëtetiek is de voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. Daarnaast gaat het om het behandelen met dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar.
Diëtetiek kan ook als onderdeel van ketenzorg geleverd worden. Bij levering als onderdeel van ketenzorg blijft dieetadvisering ook beschikbaar voor andere aandoeningen. Zie voor meer informatie de pagina 'Ketenzorg'.

Paramedische zorg

Diëtetiek valt net als fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en ergotherapie onder de zogenaamde Paramedische zorg. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Eigen risico

De kosten van diëtetiek vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op de vergoeding van diëtetiek staat beschreven in:

Wlz-zorg en diëtetiek

Diëtetiek kan onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Deze behandeling wordt dan geboden en betaald vanuit de Wlz. Als diëtetiek geen onderdeel is van de Wlz-behandeling dan kan diëtetiek vanuit het basispakket worden vergoed. Dan geldt wat hierboven is beschreven.
Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.