Ketenzorg (Zvw)

Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit noemen we ketenzorg. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement (het van te voren inschatten of er een hoog risico is op hartziekten en/of vaatziekten).

Programma’s ketenzorg

Er bestaan momenteel tenminste 3 programma’s voor ketenzorg. Namelijk die voor:

  • diabetes type 2
  • vasculair risicomanagement en
  • COPD

De zorg in deze ketens is gebaseerd op zogenaamde zorgstandaarden. Een zorgstandaard is een door de zorgverleners afgesproken omschrijving van welke zorg een verzekerde moet ontvangen bij een bepaalde aandoening. Deze standaard vormt het uitgangspunt voor welke zorg de verzekerde ontvangt en wie deze zorg geeft.
Adviezen en ondersteuning bij voeding en eetgewoonten kunnen onderdeel zijn van ketenzorg.

Eigen risico

De kosten voor ketenzorg vallen niet onder het eigen risico.