Spoedzorg

De spoedzorg in Nederland is goed geregeld, maar de kwaliteit en de organisatie kunnen nog beter. Om dit te realiseren is in februari 2020 het Kwaliteitskader Spoedzorgketen opgenomen in het Register. En in maart 2020 het Kwaliteitskader Ambulancezorg.

Wat is spoedzorg?

Wanneer iemand direct medische hulp nodig heeft (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hartinfarct), noemen we dat spoedzorg. Het wordt ook wel acute zorg genoemd. Spoedzorg wordt verleend door een:

  • huisarts of een huisartsenpost (HAP);
  • spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis;
  • spoedpost: een combinatie van een huisartsenpost met een SEH
  • ambulancedienst;
  • (gespecialiseerde) afdelingen van ziekenhuizen (zoals een hartcentrum, brandwondencentrum of traumacentrum).

De spoedzorgketen

De spoedzorgketen start bij de eerste klachten (ingangsklachten) van de patiënt en eindigt als de patiënt kan instromen in de reguliere zorg of terug naar huis kan.