Spoedzorg

De spoedzorg in Nederland is goed geregeld, maar de kwaliteit en de organisatie kunnen nog beter. De partijen uit de spoedzorg hebben het Zorginstituut gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Wat is spoedzorg?

Wanneer iemand direct medische hulp nodig heeft (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hartinfarct), noemen we dat spoedzorg. Spoedzorg wordt verleend door een:

  • huisarts of een huisartsenpost (HAP);
  • spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis;
  • spoedpost: een combinatie van een huisartsenpost met een SEH
  • ambulancedienst;
  • (gespecialiseerde) afdelingen van ziekenhuizen (zoals een hartcentrum, brandwondencentrum of traumacentrum).

De spoedzorgketen

De spoedzorgketen start bij de eerste klachten (ingangsklachten) van de patiënt en eindigt als de patiënt kan instromen in de reguliere zorg of terug naar huis kan. Het Kwaliteitskader voor de Spoedzorgketen omvat de kwaliteit van de hele spoedzorgketen, inclusief de schakels. Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling van het Kwaliteitskader voor de Spoedzorgketen op de Meerjarenagenda geplaatst.