Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Eczeem en psoriasis

Op 28 maart 2023 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project ‘Eczeem en psoriasis'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel van de bijeenkomst

De doelen van de bijeenkomst waren:

  • bespreken lopende initiatieven;
  • presenteren prioritering verbeterafspraken;
  • bespreken hoe verbeterafspraken opgepakt kunnen worden;
  • ontmoeten en verbinden.

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut heeft uitleg gegeven over de verwachtingen van de implementatiefase. Partijen hebben kennis uitgewisseld over lopende initiatieven en contacten gelegd. Ook hebben zij met elkaar de mogelijkheden verkend hoe de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis' opgepakt kunnen worden.