Verslag informatiebijeenkomst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt eisen aan zorgorganisaties en zorgverleners. Om meer duidelijkheid te geven over de gestelde eisen waren er 15 informatiebijeenkomst door heel Nederland. Zorginstituut Magazine peilde de stemming bij zorginstelling Topaz in Katwijk.