Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Alle dossiers rondom het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn te vinden op de website Zorginzicht.

Toelichting op hoofdstuk personeelssamenstelling

Na de vaststelling van het Kwaliteitskader was er behoefte aan een nadere toelichting op het hoofdstuk over de personeelssamenstelling (hoofdstuk 6). Deze toelichting is op 24 februari 2017 gepubliceerd.