Standpunt Ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed

In dit standpunt concludeert Zorginstituut Nederland dat ductoscopie bij tepeluitvloed vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om tepeluitvloed die langer dan 3 maanden duurt, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. Uit een mammografie (röntgenfoto van de borst) of echografie (onderzoek dat geluidsgolven omzet naar beeld) is geen kwaadaardige tumor gebleken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten patiënten voldoen aan strikte criteria. Deze staan in het waarborgendocument. De ingangsdatum van dit standpunt is 13 december 2022.

Update april 2024: Zorginstituut evalueert dit standpunt

Om passende zorg te garanderen, maakt het Zorginstituut afspraken met partijen over de gepaste inzet van ductoscopie. Het Zorginstituut evalueert daarom in hoeverre de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. We geven regelmatig updates over de resultaten.

Lees meer over de evaluatie van het standpunt Ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed.

Aanleiding standpunt en aandoening waarbij de behandeling kan worden toegepast

Ductoscopie is een micro-endoscopische techniek om via de tepel de melkgangen van de borst te inspecteren. Bij de meeste vrouwen blijkt dat de uitvloed komt door een goedaardige afwijking in de melkgangen. Slechts heel soms is de oorzaak een kwaadaardige afwijking in het weefsel in de melkgangen. De huidige behandeling is vaak een operatie onder narcose, waarbij borstweefsel wordt verwijderd. De inzet van ductoscopie leidt er toe dat bij tenminste de helft van de vrouwen een operatie voorkomen kan worden.

Het UMC Utrecht heeft gevraagd of ductoscopie voor de genoemde patiëntengroep vergoed kan worden. Daarom heeft het Zorginstituut de gezondheidswinst van ductoscopie beoordeeld.

Conclusie Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat ductoscopie leidt tot gezondheidswinst voor patiënten. Daarmee voldoet de behandeling aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het standpunt van het Zorginstituut gaat in op 13 december 2022.

Waarborgendocument voor passende zorg

De beroepsgroep heeft in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland een waarborgendocument met kwaliteitsafspraken opgesteld om passende zorg te garanderen. In dit waarborgendocument wordt onder andere beschreven welke vrouwen in aanmerking komen voor ductoscopie, aan welke criteria gespecialiseerde centra moeten voldoen, en criteria voor training/opleiding en certificering. Er staat ook in dat er een instrument voor samen beslissen ontwikkeld zal worden die vrouwen helpt een goede keuze te maken tussen de inzet van ductoscopie of direct opereren.

Procedure bij een standpunt

Alleen zorg die effectief is, mag deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd met de juridische term 'stand van de wetenschap en praktijk'. Vaak is zonder meer duidelijk of zorg uit het basispakket kan worden vergoed, maar niet altijd. In zulke gevallen kan het Zorginstituut besluiten te beoordelen of die zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Zo'n beoordeling noemen we een duiding.

De uitkomst van een duiding heet een standpunt. Een standpunt heeft gevolgen voor de basisverzekering. Als sprake is van een positief standpunt, dan geeft het Zorginstituut aan op welk moment is voldaan aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dat is het moment waarop de zorg officieel tot het basispakket behoort en wordt vergoed. Als er sprake is van een negatief standpunt, dan wordt de zorg niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Meer informatie over de procedure bij een standpunt vindt u op de pagina 'Verduidelijking van het basispakket - standpunten'.