Standpunt endobronchiale longvolumereductie middels éénrichtingskleppen bij emfyseem (1e herbeoordeling)

Endobronchiale longvolumereductie middels éénrichtingskleppen bij longemfyseem voldoet niet aan het in de Zorgverzekeringswet gestelde criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De behandeling wordt daarom niet vergoed uit het basispakket.

Verder onderzoek

Er wordt verder onderzoek gedaan voor de behandeling van een subgroep van de patiënten.  Indien deze resultaten positief zijn kan het CVZ zijn standpunt heroverwegen. Een door de beroepsgroep op te stellen indicatie-behandelprotocol is van belang voor de juiste uitvoering in de praktijk.

Herbeoordeling van het Standpunt

In 2017 heeft het Zorginstituut (voorheen CVZ) een herbeoordeling gedaan voor de behandeling.