Standpunt Endobronchiale longvolumereductie middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem (2e herbeoordeling)

Endobronchiale longvolumereductie (BLVR) middels éénrichtingskleppen bij ernstig longemfyseem is te verzekeren zorg. Om gepast gebruik te bevorderen heeft de beroepsgroep in een waarborgendocument de indicaties en contra-indicaties omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor BLVR middels éénrichtingskleppen. Dit standpunt gaat in op 14 september 2017.

Gepast gebruik bevorderen

Voor een specifieke groep patiënten met ernstig emfyseem waarbij behandeling met medicatie niet voldoende effectief is, is BLVR middels éénrichtingskleppen een mogelijk alternatief. BLVR middels éénrichtingskleppen bij ernstig emfyseem is te verzekeren zorg (basispakket). Om gepast gebruik van BLVR te bevorderen heeft de beroepsgroep in een waarborgendocument de indicaties en contra-indicaties omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor BLVR middels éénrichtingskleppen. Daarnaast zijn er duidelijke kwaliteitseisen voor de expertise centra opgesteld die deze behandeling zullen uitvoeren en is er duidelijke (schriftelijk) patiënten informatie voor deze behandeling met alle potentiële voor- en nadelen. Verder is in het waarborgendocument opgenomen dat een dataregistratie in ontwikkeling is waarin lange termijn gegevens worden verzameld over onder meer succes van de behandeling en complicaties.