Standpunt endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem

Endobronchiale methoden ter behandeling van longemfyseem voldoen niet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk. De behandeling kan daarom niet worden vergoed uit het basispakket.

Onvoldoende gegevens over de effectiviteit

Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend over de effectiviteit van endobronchiale klepplaatsing:

  • op mortaliteit en morbiditeit van emfyseem
  • op het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven in vergelijking met conservatieve of met chirurgische behandeling.

Concluderend lijkt de interventie wel veilig te zijn, maar is nog als experimenteel te beschouwen. Wanneer er meer gegevens beschikbaar zijn zal er opnieuw gekeken worden of de zorg effectief is.

Herbeoordeling van het standpunt

In 2012 en 2017 is de behandeling opnieuw beoordeelt.