Tweede voortgangsrapportage uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek

In deze tweede rapportage met bijlagen doet Zorginstituut Nederland verslag over de voortgang van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt het Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg voor patiƫnten met uitgezaaide kanker. Het uitvoeringstraject duurt 2 jaar. Er verschijnt elk half jaar een voortgangsrapportage.