Tweede voortgangsrapportage uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek - Q&A

In dit overzicht geeft Zorginstituut Nederland antwoord op vragen over de tweede voortgangsrapportage aan partijen die geen officiële stakeholder zijn in het uitvoeringstraject, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op verzoek van VWS werkt het Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker. Het uitvoeringstraject duurt 2 jaar.