Zinnige Zorg - Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag verbetert door 3 verbeterpunten:

  • bevordering van het gebruik van het AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek door zorgprofessionals;
  • meer standaardisatie in werkwijzen voor beeldvorming en diagnostiek;
  • bevordering multidisciplinair kijken naar cliënten.

Door deze verbeteringen zullen mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag:

  • altijd zorgvuldig uitgevoerde beeldvorming en diagnostiek krijgen;
  • allemaal beeldvorming en diagnostiek volgens de richtlijn krijgen;
  • zelf, en hun familie, beter betrokken worden bij het zorgproces.
De infographic toont de samenvatting van het 'Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig. Met de partijen zal het Zorginstituut nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.