Zinnige Zorg - NIVEL-rapport Beeldvorming en diagnostiek bij probleemgedrag in de praktijk: de aanpak bij volwassenen met een verstandelijke beperking met 24 uurszorg

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft het NIVEL onderzoek gedaan naar de inhoud en het proces van beeldvorming en diagnostiek in de praktijk. Dit rapport bevat de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd via semigestructureerde interviews met gedragskundigen op 29 woonlocaties verspreid over het land. Deze analyses zijn uitgevoerd in het kader van het Zinnige Zorg-project ‘Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een beschrijving te geven van de manieren waarop de beeldvorming en diagnostiek in Nederland plaatsvindt.

Resultaten onderzoek

De uitkomsten van dit rapport geven inzicht in:

  • de werkwijzen die zorginstellingen hanteren bij het uitvoeren van beeldvorming en diagnostiek bij mensen met ernstig probleemgedrag;
  • de thema’s waaraan gedragskundigen en andere betrokken professionals aandacht besteden om te identificeren welke factoren mogelijk een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van probleemgedrag;
  • hoe de aanpak van de beeldvorming en diagnostiek in de zorginstellingen door gedragskundigen wordt ervaren.

Zinnige Zorg-project 'Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’

In het Zinnige Zorg-project ‘Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen in het proces van beeldvorming en diagnostiek mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.
De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Beeldvorming en diagnostiek bij probleemgedrag in de praktijk: de aanpak bij volwassenen met een verstandelijke beperking met 24 uurszorg.
  2. Dossieronderzoek beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.
  3. De rol van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag bij begeleiding en behandeling.