Zinnige Zorg - Tussentijdse evaluatie artrose van knie en heup

Deze tussentijdse evaluatie geeft inzicht in de voortgang van de implementatie van de verbeterafspraken uit het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met artrose van knie en heup’ uit 2014.

Voorwaarden voor implementatie ingevuld

In het Verbetersignalement Zorg voor mensen met artrose van knie en heup hebben we met de betrokken partijen afspraken gemaakt over:

  • meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek;
  • selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen.

In deze tussentijdse evaluatie stellen we vast dat betrokken partijen de randvoorwaarden voor de doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectieve protheseplaatsing grotendeels hebben gerealiseerd. We zien dat partijen actief doorwerken aan meer zinnige zorg voor patiënten met artrose van knie en heup. Ook zien we voorzichtige trends in meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing. Wel constateren we dat de realisatie van de afgesproken verbeteringen langzaam tot stand komt.

Vervolg: verdere implementatie door programma ZE&GG

We dragen de verdere implementatie van de verbeterafspraken over aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA-MSZ) en het daaruit voortvloeiende programma ZE&GG, om de uitkomsten van Zinnige Zorg-trajecten te implementeren.

Definitief evaluatierapport

Het Zorginstituut behoudt een monitorende rol. Als de declaratiedata tot en met 2021 beschikbaar zijn, brengen we een definitief evaluatierapport uit. Daarin analyseren we dan opnieuw de kwantitatieve resultaten over de periode 2014-2021. Zo kunnen we de effecten van de uitgevoerde verbeteringen beter in beeld brengen.