Zinnige Zorg verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup

Het Zorginstituut licht het basispakket systematisch door met als doel gepast  gebruik te stimuleren en potentiële besparingen in beeld te brengen. Deze opdracht voeren wij uit binnen het programma 'Zinnige Zorg'. In dit rapport heeft het Zorginstituut de zorg rond artrose van knie en heup geanalyseerd.

Ruimte voor verbetering

Het Zorginstituut stelt op basis van deze analyse en in overleg met de betrokken partijen vast dat de zorg rond artrose van knie en heup van goede kwaliteit is, maar dat er op de volgende gebieden ook ruimte is voor verbetering:

  • Toepassing van (beeldvormende) diagnostiek conform de geldende richtlijnen. Diagnostische interventies worden nu ruimer dan aanbevolen in de richtlijnen ingezet.
  • Selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen door betere voorlichting, gedeelde besluitvorming, stepped care en scherpere indicatiestelling.
  • Verdere ontwikkeling van PROMs om beter inzicht te krijgen in gezondheidsuitkomsten en in patiëntenkenmerken samenhangend met een ongunstige uitkomst van prothese plaatsing. Doel is zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen een risicovolle operatie ondergaan zonder dat ze er op vooruitgaan.

Implementatie en evaluatie

Het Zorginstituut verwacht dat door implementatie van deze verbeteringen niet alleen de kwaliteit en de gezondheidsuitkomsten positief worden beïnvloed, maar ook onnodige kosten worden vermeden.
In 2019 zal het Zorginstituut de implementatie van de verbeterpunten evalueren.