Onderzoeksrapport RIVM: Ziektemodellen voor herhaald gebruik - een blauwdruk voor de toepassing in het pakketbeheer

Het RIVM heeft samen met de universiteiten van Twente, Maastricht, Groningen en Utrecht verkend hoe het Zorginstituut met ziektemodellen kan gaan werken. Deze ziektemodellen zouden het Zorginstituut kunnen helpen bij het adviseren over de vergoedingen van bijvoorbeeld medicijnen uit het basispakket. Mede op basis van dit rapport beslist het Zorginstituut of en hoe zij verder gaan met ziektemodellen. Bovendien is een meervoudig gebruik beslismodel gemaakt voor diabetes en als casus uitgewerkt.

Pakketbeheer

Het Zorginstituut adviseert het ministerie van VWS onder andere over vergoedingen van medicijnen en andere behandelingen uit het basispakket. Dit noemen we ook wel pakketbeheer. Voor zo’n advies gebruikt het Zorginstituut onder andere dossiers van fabrikanten waarin zij de gezondheidswinst en kosten inschatten op basis van beslismodellen.

Met deze modellen wordt bekeken of medicijnen en andere behandelingen op de lange termijn effect hebben op de gezondheid van de patiënt. Ook brengt het model de kosten van een behandeling met een nieuw medicijn in kaart.

Ziektemodellen

Op dit moment beoordeelt het Zorginstituut voor bijna elk medicijn of behandeling een dossier waarvoor een apart beslismodel is gebruikt. Hierdoor zijn de effecten van verschillende medicijnen voor dezelfde ziekte niet goed te vergelijken. Daarnaast is het Zorginstituut veel tijd kwijt om de kwaliteit van elk beslismodel te toetsen. Het is daarom aantrekkelijk om voor elke ziekte één model te hebben, de zogenaamde meervoudig gebruik-modellen of ziektemodellen. Hiermee kunnen betere en consistentere beslissingen genomen worden. Als voorbeeld hebben de opstellers van het rapport een meervoudig gebruik beslismodel gemaakt voor diabetes en als casus uitgewerkt.

Het gehele rapport is te bekijken via de website van het RIVM. Het rapport is in het Engels: