Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Geestelijke Gezondheidszorg

In het kader van het programma Zinnige Zorg heeft Zorginstituut Nederland, samen met partijen in de GGZ, gekeken naar onderwerpen waar de kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ beter kan door meer gepast gebruik van zorg. Deze onderwerpen worden in de volgende verdiepingsfase nader onderzocht. Uitgangspunt bij de doorlichting is het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft.

Resultaten screeningsfase

Het Screeningsrapport Zinnige Zorg - GGZ is op 3 juli 2018 vastgesteld. Op grond van de systematische analyse en de inbreng van partijen tijdens gezamenlijke bijeenkomsten en consultaties heeft het Zorginstituut 2 zorgtrajecten geselecteerd voor verder verdiepend onderzoek. Dit zijn de zorgtrajecten Psychose en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).