Kwantitatieve tussenmeting 2014-2015 Zinnige Zorg verbetersignalement zorg voor artrose van knie en heup

In juni 2014 is het ‘Zinnige Zorg verbetersignalement: Zorg voor artrose van knie en heup' gepubliceerd. Hierin staat omschreven waar nog ruimte is voor verbetering in de zorg rondom artrose van knie en heup. De partijen in het veld zijn met de verbeterpunten uit het signalement aan de slag gegaan. In 2019 vindt de evaluatie van de verbeterpunten uit het Verbetersignalement plaats.
Op verzoek van de partijen heeft het Zorginstituut een tussenmeting gedaan. Hierin is de nulmeting aangevuld met data over 2015. Over het algemeen laten de cijfers over 2015 eenzelfde beeld zien van diagnostiek en protheseplaatsing als 2014.