Zinnige zorg - Rapport screeningsfase Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen

Er is bij geboortezorg en gynaecologische zorg mogelijk ruimte voor verbetering bij bekkenbodemklachten en afwijkingen van het baarmoederweefsel (cervixcytologie). Dat is de conclusie van Zorginstituut Nederland in het rapport ‘Systematische analyse Geboortezorg & Zorg bij gynaecologische aandoeningen’.

Voor bekkenbodemklachten geldt dat vrouwen vaak niet weten welke (para)medische mogelijkheden voor klachtenverlichting er zijn en dat er een grote praktijkvariatie in de behandeling van prolaps (verzakking) is. Bij cervixcytologie zijn er signalen dat vrouwen met relatief lichte cytologische afwijkingen een behandeling krijgen terwijl dat mogelijk niet nodig is (overbehandeling). De selectie van de onderwerpen waar verbetering mogelijk is, heeft het Zorginstituut samen gedaan met partijen die betrokken zijn bij geboortezorg en gynaecologische zorg. Het Zorginstituut en de partijen gaan deze onderwerpen verder onderzoeken in de volgende fase van de systematische analyse (de verdieping).