Zinnige Zorg - Psychose update verbeterafspraak

Op 2 november 2020 vond de startbijeenkomst van de implementatiefase Zinnige Zorg - Psychose plaats. Dit document is een update van de gemaakte verbeterafspraak.