Project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten'

Leidt het implementeren van PROMs in de spreekkamer tot beter Samen Beslissen?

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' is om patiënten met lage rugpijn alleen nog maar behandelingen te laten krijgen die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en die passen bij hun wensen, behoeften en verlangens.
Equalis en MUMC+ starten dit project met subsidie via de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg.

Aanleiding

Lage rugklachten behoren in Nederland tot de meest voorkomende aandoeningen en zijn de belangrijkste reden voor werkuitval en arbeidsongeschiktheid. De zorg voor deze groep patiënten is versnipperd en weinig uniform. Patiënten worden niet meteen naar het juiste loket verwezen en ieder specialisme kijkt vanuit zijn eigen perspectief, wat zorgt voor veel onnodige verwijzingen. Om de zorg voor deze omvangrijke patiëntenpopulatie overzichtelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, zijn uniformiteit in diagnostiek en behandeling, en het spreken van dezelfde taal binnen het zorgnetwerk essentieel.

Doelstelling project

Dat er alleen nog maar behandelingen worden ingezet die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten met lage rugpijn, die passen bij hun wensen, behoeften en verlangens. De patiënt en zorgverlener gaan samen in gesprek, nemen samen een beslissing en maken hierbij gebruik van uitkomstinformatie, die zowel voor de patiënt, alsmede voor de betrokken zorgverleners beschikbaar is. In het gehele proces staat de patiënt en zijn individuele hulpvraag, persoonlijke situatie en ziektebeleving centraal. Daarnaast is het doel om inzicht te krijgen in de faciliterende en belemmerende factoren voor Samen Beslissen met uitkomstinformatie in een multidisciplinaire context.

Resultaat project

Het (door)ontwikkelen van het digitale patiëntenplatform. Hierbij houdt het project rekening met hetgeen patiënten en zorgverleners daadwerkelijk nodig hebben om o.b.v. uitkomstinformatie samen een beslissing te nemen. De inzichten en andere geleerde lessen zijn geschikt om verdere (landelijke) implementatie te bevorderen.

Samenwerking

  • praktijk (het MUMC+ & de Stadspoli Rug);
  • patiënten (NVVR) en
  • onderzoek (VU, Equalis, Vilans)

Het project wordt getrokken door de onderzoekers, maar wordt in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals uitgewerkt.

Patiëntenparticipatie

Patiënten zijn direct betrokken bij de ontwikkeling. De te ontwikkelen tools zijn gericht op gebruik in de praktijk. Patiënten worden bevraagd over de ervaringen en het gebruik ervan, wat weer opgenomen wordt in verbetervoorstellen. Ook worden verschillende producten ontwikkeld (waaronder terugkoppelinformatie, Samen Beslis tool, zakkaartjes, een infographic) die zich richten op potentiële gebruikers en hen ondersteunen om uitkomstinformatie te gebruiken.

Het project start op 1 september 2019 en is uiterlijk 31 juli 2021 afgerond.