Project 'Samen Vooruitkijken'

Het doel van het project 'Samen Vooruitkijken' is om uitkomstinformatie die daadwerkelijk van toepassing is op de individuele patiënt te gebruiken voor het gesprek met de huisarts én de medisch-specialist.
Stichting DICA start dit project met subsidie via de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg.

Aanleiding

Bij Samen beslissen draait het niet om een gemiddelde of om slechts één spreekkamer. De individuele situatie van de patiënt speelt een essentiële rol in de te nemen keuzes binnen zowel de spreekkamer van de huisarts als die van de medisch-specialist.

Doelstelling

Dit project maakt het mogelijk om uitkomstinformatie die daadwerkelijk van toepassing is op de individuele patiënt (complicaties, radicaliteit en kwaliteit van leven, lange termijn overleving) te gebruiken voor het gesprek met de huisarts én de medisch-specialist.

Resultaat

Via een dynamisch dashboard worden patiënten in staat gesteld real-world uitkomsten van gelijksoortige patiënten bij verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken. De uitkomstinformatie is al beschikbaar voor de ziekenhuizen. Binnen het huidige project wordt actieve samenwerking gezocht met de huisarts.De opbrengsten worden vastgelegd in een handboek, inclusief e-learning, om de implementatie in andere ziekenhuizen en uitbreiding naar andere ziektebeelden te stimuleren.

Samenwerkende partijen

(Werken al intensief samen rondom de 23 landelijke kwaliteitsregistraties)

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Value2Health (V2H)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • DCRA Clinical Audit Board (CAB)
 • 10 Huisartsenpraktijken en 10 ziekenhuizen

Hierbinnen zal de implementatie van het dashboard worden begeleid en geëvalueerd. De deelnemers zijn:

 • SAZ-ziekenhuizen
 • Deventer Ziekenhuis
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Biomedical Data Sciences, LUMC

Het project start op 1 november 2019 en is uiterlijk 31 oktober 2021 afgerond.