7e nieuwsbrief project Regie op Registers Dure Geneesmiddelen december 2021

Dit is de 7e nieuwsbrief van het project Regie op Registers Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) waarin we de voortgang van het project beschrijven.

In deze nieuwsbrief

In deze editie van de nieuwsbrief leest u de volgende artikelen: 

  • Het voorwoord is van Hans Paalvast. Per 1 juni 2021 is hij de nieuwe programmamanager van ROR DGM. Hij blikt terug op het afgelopen half jaar en hij vertelt over het aanscherpen van de visie van het project.
  • Daarnaast komen de projectleiders van de 4 casestudies aan het woord: Geraldine Vink (programmamanager PLCRC), Geertje Goedhart-de Wolf (projectcoördinator HemoNED), Daphne Schoenmakers (arts-onderzoeker Amsterdam UMC) en Christine Bennink (projectcoördinator en onderzoeker Erasmus MC). Zij geven hun eerste inzichten die ze hebben opgehaald uit de casestudies.
  • Ook is er aandacht voor een inventarisatie van het registratielandschap. Om een goed beeld te krijgen van het huidige landschap van aandoeningsspecifieke patiëntenregistraties, met informatie over (dure) geneesmiddelen, is er een onderzoek uitgevoerd door het projectteam ROR DGM.