6e nieuwsbrief project Regie op Registers Dure Geneesmiddelen juli 2021

Dit is de 6e nieuwsbrief van het project Regie op Registers Dure Geneesmiddelen (ROR DGM) waarin we de voortgang van het project beschrijven.

In deze nieuwsbrief

In deze editie van de nieuwsbrief leest u de volgende artikelen: 

  • Het voorwoord is aan Hans Paalvast. Per 1 juni 2021 is hij de nieuwe programmamanager van ROR DGM. Hij geeft zijn visie op het project en de samenwerking met betrokken partijen. 
  • Afgelopen juni heeft ROR DGM een advies aan VWS opgeleverd over een geschikte governance- en financieringsstructuur voor registers. Lees meer over het advies in de nieuwsbrief. 
  • Ook besteden we aandacht aan de casestudies die dit jaar van start zijn gegaan. Aan het woord komen Mariëtte Driessens (Secretaris bij Stichting HemoNED), Pieter Sonneveld (Hematoloog en hoogleraar bij Erasmus MC) en Lonneke Timmers (Secretaris Wetenschappelijke Adviesraad). 
  • Tot slot stellen we een aantal vragen aan Dorien Lobbezoo (projectteam lid ROR DGM) over de verwachtingen van de casestudies. Daarnaast vragen we hoe zij ROR DGM als dokter – internist-oncoloog – ervaart.