Nieuwsbrief 1 - Zinnige Zorg Gehandicaptenzorg

Samen met partijen in de Gehandicaptenzorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden liggen voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag. Hetzelfde doen we voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gezondheidsproblemen. In deze eerste nieuwsbrief doen we verslag van belangrijke stappen in de verdiepingsfase van deze Zinnige Zorg-projecten, nemen we een kijkje in de praktijk en maakt u kennis met het Team Zinnige Gehandicaptenzorg.