Langdurige zorg: naar een optimale kennisinfrastructuur - Artikel Zorginstituut Magazine september 2021

In de langdurige zorg is veel behoefte aan kennis. Welke zorg is effectief? Wat draagt het meeste bij aan de kwaliteit van leven van cliënten? Soms ontbreekt die kennis volledig. Soms is die kennis er wel, maar bereiken wetenschappelijke inzichten de werkvloer niet en horen wetenschappers de ervaringen van zorgmedewerkers niet. Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd de kennisinfrastructuur te evalueren.

Client en verpleegkundige zitten naast elkaar
Beeld: ©Tom van Limpt (ANP) / Zorginstituut Magazine