GVS-advies evolocumab (Repatha®) aanpassing bijlage 2 voorwaarden

De minister van VWS heeft in 2017 het Zorginstituut verzocht om te adviseren over de aanpassing van de nadere voorwaarden van evolocumab (Repatha®). Dit naar aanleiding van recente resultaten van klinisch onderzoek met dit geneesmiddel. Het Zorginstituut adviseert om de vergoedingsvoorwaarde voor evolocumab (Repatha®) op dit moment niet aan te passen. De huidige bijlage 2 voorwaarde kan van kracht blijven. Zodra de update van de Multidisciplinaire Richtlijn CVRM beschikbaar is, zal het Zorginstituut de advisering over de aanvraag aanpassing nadere voorwaarden voortzetten.

Cholesterolverlager

Evolucumab is een cholesterolverlagend middel, dat behoort tot de klasse van de PCSK9-antilichamen. Evolocumab is momenteel opgenomen op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Tezamen met het geneesmiddel alirocumab (Praluent®), dat eveneens tot de klasse van de PCSK9-antilichamen behoort. Aan de vergoeding van evolocumab (en ook alirocumab) zijn voorwaarden verbonden.

Herziening richtlijn

De behandeling van hypercholesterolemie wordt beschreven in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CRVM, herziening, 2011) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. In het voorjaar van 2018 wordt een herziening van de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement verwacht.

Evaluatie gepast gebruik

Het Zorginstituut zal de komende jaren het gebruik van alirocumab en evolocumab evalueren.