Overzicht standpunten en duidingen

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg deel uitmaakt van het basispakket. Eén van de wettelijke vereisten in de Zvw is dat zorg alleen vergoed wordt uit het basispakket als de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, als de zorg bij de betreffende indicatie als effectief kan worden beschouwd.

Standpunten waar we aan werken

Bewegingsapparaat

COVID-19

Psychische aandoeningen