Overzicht standpunten en duidingen

Zorginstituut Nederland beoordeelt welke zorg kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast doen we verduidelijkingen. Want als in de praktijk onduidelijk is of bepaalde zorg tot het basispakket behoort, kunnen we daarover een uitspraak doen. Dat doen we in een zogeheten standpunt of duiding.

Standpunten en duidingen waar we aan werken

Op dit moment werken we aan de volgende standpunten en duidingen:

COVID-19

Fysio- en oefentherapie

Psychische aandoeningen