Zorginstituut Nederland onderzoekt betere toegankelijkheid tot fysio- en oefentherapie

Zorginstituut Nederland gaat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoeken of de vergoeding van fysio- en oefentherapie kan worden verbeterd. De verwachting van VWS is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan leveren aan de beweging naar Passende zorg en daarmee aan de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland. Het Zorginstituut gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken voor een passende aanspraak op fysio- en oefentherapie vanuit het basispakket verzekerde zorg. Dat betekent dat het Zorginstituut onderzoekt welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering, om zoveel mogelijk bij te dragen aan passende en daarmee houdbare zorg in Nederland. 

De afbeelding toont een oudere dame die oefent op een trainingsapparaat met gewichten terwijl de mannelijke fysiotherapeut achter haar staat en meekijkt.

Passende zorg

Eind 2020 heeft het Zorginstituut samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een advies opgeleverd: Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu. Dit advies beschrijft hoe inzetten op Passende zorg kan bijdragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Met Passende zorg wordt bedoeld: 

  • de zorg werkt, en tegen een redelijke prijs; 
  • de zorg komt tot stand in samenspraak tussen zorgverleners en patiënten; 
  • de zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd; 
  • de zorg is gericht op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte, en vergroot de zelfredzaamheid van mensen. 

Het Zorginstituut start nu op verzoek van VWS met de toepassing van deze principes op fysio- en oefentherapie. Het doel van de adviesaanvraag is te adviseren over welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering, om zoveel mogelijk bij te dragen aan Passende zorg in Nederland.

Samenwerking

In het adviestraject zal het Zorginstituut samenwerken met de beroepsgroepen fysio- en oefentherapie (KNGF, SKF en VvOCM), Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Zorginstituut zal zich als onafhankelijke pakketautoriteit vooral richten op het schetsen van een kader waarbinnen de meerwaarde van onderdelen van fysio- en oefentherapie vanuit de principes van Passende zorg kan worden aangetoond. De beroepsgroepen zullen zich met name richten op het concretiseren en onderbouwen van de meerwaarde vanuit dit kader. 

Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut, is blij met de adviesaanvraag van VWS: “Het vertrekpunt bij Passende zorg is verbeteren van het functioneren en vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Wij verwachten dat onderdelen van de fysio- of oefentherapie daar een goede bijdrage aan kunnen leveren bij mensen met fysieke beperkingen. En daarmee ook aan het voorkomen van medisch-specialistische zorg die bij sommige klachten weinig effect voor patiënten heeft. Daarom is het goed om vanuit een breder perspectief vast te stellen welke onderdelen van fysio- en oefentherapie bijdragen aan Passende zorg en voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking zouden moeten komen.”

Eerste stap

Uiterlijk in mei 2022 zal het Zorginstituut een beschrijving opleveren over de wijze waarop de principes van Passende zorg bruikbaar zijn om de meerwaarde van fysio- en oefentherapie in kaart te brengen. Dit is de eerste stap naar een mogelijk andere aanspraak van fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering.

Goede en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut werkt er namens de overheid aan dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan passende zorg en behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Zodat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.