Advies 'Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú'

In het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ bundelen Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de krachten voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg. Het advies schetst een nieuwe kijk op gepast gebruik en organisatie van zorg. In dit advies schetsen we niet alleen de randvoorwaarden voor passende zorg, maar ook hoe alle partijen moeten bijdragen aan het organiseren en realiseren daarvan.

Aanleiding voor dit advies

Dit advies is opgesteld op verzoek van de minister voor Medische Zorg. Die wilde graag weten hoe gepast gebruik van zorg het uitgangspunt kan zijn voor alle verzekerde zorg die patiënten ontvangen. Het Zorginstituut en de NZa hebben deze vraag breder opgevat. Het advies staat in deel A. Deel B is de werkagenda die we als Zorginstituut en NZa zelf gaan uitvoeren.

4 principes en 3 randvoorwaarden voor passende zorg

Wij benoemen in dit advies 4 basisprincipes voor passende zorg. Die zorg:

  • is waardegedreven (winst in gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten tegen een redelijke prijs);
  • komt samen met de patiënt tot stand (samen beslissen over best passende behandeling);
  • betekent de juiste zorg op de juiste plek (dichtbij waar het kan, verder weg als het moet, e-health);
  • gaat niet over ziekte, maar over gezondheid (kijken naar wat iemand nog wél kan en preventie).

Daarnaast willen we samen met het ministerie van VWS de juiste randvoorwaarden creëren voor passende zorg. Deze 3 randvoorwaarden zijn:

  • congruentie (samen gericht zijn op eenzelfde doel);
  • een lerend systeem waarin dat wat niet bijdraagt verdwijnt (geen onnodige zorg in het pakket);
  • decentrale toepassing (op niveau van patiënt en zorgprofessional bepalen wat passende zorg is).

Doel van het advies

Dit advies stelt vragen, beschrijft rollen en geeft concrete adviezen om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen zich kunnen vinden in de principes van passende zorg. Het doel is dat iedereen daar in de praktijk ook naar gaat handelen. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat het beschikbare geld zinvol wordt besteed. Passende zorg vereist dat iedereen zijn rol op de juiste manier vervult. De overheid moet hierbij zorgen voor de juiste regelgeving. Alleen als we elkaar aan rollen en afspraken houden, kunnen we op grote schaal verbeteringen bereiken in de organisatie én het gepast gebruik van zorg. We roepen alle partijen op om in beweging te komen voor behoud van het zorgstelsel.

In de aanbiedingsbrief van het advies aan de Tweede Kamer laat de minister voor Medische Zorg weten zich te kunnen vinden in het advies. De minister is van plan begin 2021 in gesprek te gaan met relevante veld- en overheidspartijen over het advies en de randvoorwaarden voor passende zorg.