Evaluatie standpunten Radioembolisatie met Yttrium-90 en Holmium-166 radioembolisatie bij inoperabele levertumoren

Het Zorginstituut evalueert de gevolgen van de standpunten 'Radioembolisatie met Yttrium-90' en 'Holmium-166 radioembolisatie' bij inoperabele levertumoren. Beide standpunten gelden voor dezelfde indicatie. 

Standpunt Yttrium-90

In 2016 heeft het Zorginstituut het standpunt ‘Yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen’ uitgebracht. De conclusie van dit standpunt is dat Yttrium-90 als salvage behandeling bij niet-resectabele colorectale levermetastasen voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ter bevordering van gepast gebruik hebben de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties een waarborgendocument opgesteld. Dit waarborgendocument bevat onder andere afspraken over het opzetten van een nationale registratie.

Standpunt Holmium-166

In 2018 publiceerde het Zorginstituut het standpunt ‘Holmium-166 radioembolisatie bij inoperabele levertumoren’. Hierin concludeert het Zorginstituut dat holmium-166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) beschouwd kan worden als effectieve behandeling van leverdominante, niet–resectabele colorectale levermetastasen in de salvage setting. Radioembolisatie met Holmium–166  voldoet bij deze indicatie aan de stand van de wetenschap en praktijk. De beroepsgroep heeft Holmium-166 op verzoek van het Zorginstituut toegevoegd aan het waarborgendocument dat werd opgesteld voor Yttrium-90. Daarmee worden behandelingen met beide isotopen nu in dezelfde registratie bijgehouden.

Resultaten tussenevaluatie Yttrium-90

Het Zorginstituut heeft op basis van declaratiedata een eerste tussenevaluatie van het gebruik van Yttrium-90 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in 2016 slechts de helft van het aantal patiënten behandeld is met Yttrium-90, ten opzichte van het verwachte aantal in het standpunt. Deze bevinding wordt gestaafd door de registratiegegevens die verzameld zijn door de behandelaren. Een mogelijke verklaring is dat een deel van patiënten behandeld is met Holmium-166. Vanwege dit mogelijke substitutie-effect is besloten de evaluatie uit te breiden, waarbij het (gepast) gebruik en de kosten van beide behandelingen gezamenlijk onder de loep worden genomen.

De evaluatie en de methode

Het Zorginstituut volgt de komende jaren de implementatie van beide standpunten. Hierbij staan de volgende zaken centraal:

  1. de ontwikkeling in kosten en volume van Yttrium-90 en Holmium-166;
  2. de centra waar de behandeling met Yttrium-90 of Holmium-166 plaatsvindt;
  3. de implementatie van het waarborgendocument.

Voor het volgen van deze ontwikkelingen zal het Zorginstituut gebruik maken van declaratiegegevens en de rapportage die is aangekondigd in het waarborgendocument.

Planning

De volgende tussenmeting staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024.